Bảo hiểm là bảo vệ chứ không phải gửi tiết kiệm

Nhiều người dân tham gia bảo hiểm thường hay hỏi là tôi đóng bao nhiêu năm thì được rút về? Hoặc tôi tham gia 10, 15 năm sau tôi rút về thì được bao nhiêu?

Theo chuyên môn được đào tạo từ chuyên ngành bảo hiểm, mình sẽ phân tích những điều sau về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ.

1. Lãi suất bảo hiểm khẳng định rằng tương đối với ngân hàng và theo nền kinh tế. Nhưng lãi suất bảo hiểm được tính lãi sau khi trừ chi phí CHỊU RỦI RO nên không bằng ngân hàng đc. Cụ thể:

– Gửi ngân hàng: Tiền gốc + lãi.

– Tham gia bảo hiểm: (Tiền gốc – chi phí rủi ro) + Lãi suất

Chi phí rủi ro là chi phí mà công ty bảo hiểm dùng để bảo vệ rủi ro cho bạn như ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Các công ty bảo hiểm thường có công thức tính chi phí chịu rủi ro cho bạn.

2. Nếu có tham gia, nên tham gia hợp đồng bảo hiểm từ 40 năm trở lên thì yếu tố lãi sẽ sinh sôi, lúc này mới đem lại hiệu quả cho hợp đồng bảo hiểm bạn tham gia. Còn ai tham gia dưới 20 năm mà đòi rút về cũng không nên tham gia. Tôi khuyên thật!

3. Thông thường các hợp đồng bảo hiểm bây giờ chỉ đóng phí khoảng 12, 15 hoặc 20 năm thì bạn dừng đóng phí và được bảo vệ đến năm 99 tuổi và được rút tiền cứ 3 năm 1 lần đến năm 85 tuổi.

Chính vì vậy tham gia bảo hiểm càng dài bạn càng có lợi. Nhất là lợi về tuổi già, vì bạn 60 tuổi là tuổi các công ty bảo hiểm quy định không bán. Còn nếu bạn 50 tuổi mà mua thì lúc này phí cao lắm, quyền lợi ít, mà 50 tuổi mà mua thì còn gọi gì là tiết kiệm. Nói thật tôi không bao giờ tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho người trên 50 tuổi. Chính vì thế hãy mua bảo hiểm khi bạn còn trẻ! Và bảo hiểm giúp bạn bảo vệ trước cuộc sống không thể lường trước và tiết kiệm dài hạn 1 cách có kế hoạch.