Cách phân loại mục tiêu quản lý thời gian

Bạn có thể nêu cụ thể từng mục tiêu của bạn không? Cái nào là mục tiêu chính? Cái nào là mục tiêu hỗ trợ? Và cái nào là mục tiêu nên có? Hãy lập một danh sách các mục tiêu này bằng cách dùng một bản liệt kê công việc như mẫu trong bảng dưới đây, trong đó người chủ điều hành một cửa hàng bán lẻ đã vạch ra các mục tiêu trong năm của mình. Hãy ghi chú những mục tiêu nào là chính, hồ trợ và đơn giản là nên có.

Sau đó hãy dành một vài phút suy nghĩ về nội dung vài ngày làm việc trước đây. Những mục tiêu nào chi phối thời gian của bạn? Những mục tiêu chính? Những mục tiêu nên có? Hay có phải phần lớn thời gian bạn dành cho các hoạt động không quan trọng với bạn nhưng lại chính yếu đối với người khác? Nếu đúng như vậy, bạn sẽ thấy tiến độ cho các mục tiêu chính và hỗ trợ của bạn đang bị đẩy ra ngoài vì những việc nhỏ nhặt.

MỤC TIÊU LOẠI MỤC TIÊU DIỄN GIẢI
Đạt được 500 ngàn USD tiền tài trợ bên ngoài cho những khoản mục có thể chấp nhận Chính Cần thiết để mở rộng sang địa điểm thứ hai. Cửa hàng không thể phát triển mà không có đại lý thứ hai
Doanh thu hàng năm từ các cơ sở hoạt động là 6 triệu USD và lợi nhuận sau thuế la 700 ngàn USD Chính Trong bốn năm
Đào tạo David để anh ta có thể đảm trách các hoạt động ở cửa hàng thứ nhát Hỗ trợ Trong năm tới. Tôi không thề mở cứa hàng thứ hai cho đến khi David sẵn sàng đảm trách việc quản lý cửa hàng thứ nhất
Phát triển dây chuyền cung ứng có chi phí thấp và đúng hẹn Hỗ trợ Có khả năng cắt giảm chi phi hàng hóa vá chi phí hàng tốn 60 ngàn USD hàng năm
Cải thiện chương trình lợi ích sức khỏe mà không thêm nhiều chi phí Nên có Những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta còn ít cạnh tranh so với những nhà bán lẻ khu vực khác
Nâng cấp hệ thống kế toán Nên có Một hệ thống tốt hơn sẽ tiết kiệm thời gian và cho nhiều thông tin kịp thời đế ra quyết định và kiểm soát
Phát triển website thương mại điện tử. Hỗ trợ Phương án tốt nhất để tăng doanh thu mà không cần phải thêm diện tích sàn

Định kỳ xem xét các mục tiêu của bạn

Bạn hãy lên lịch định kỳ để xem xét lại những mục tiêu của mình:

  • Các mục tiêu này có còn thực tế không?
  • Các mục tiêu này có còn hợp thời không?
  • Các mục tiêu này có còn liên quan không?

Nếu mối trường trong tổ chức hay môi trường bên ngoài đã thay đổi và việc đạt được mục tiêu không còn tạo ra giá trị, thì bạn nên điều chỉnh mục tiêu đó cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Hãy tự hỏi: “Nếu tôi loại bỏ mục tiêu này thì có ảnh hưởng đến ai không?” Mặt khác, bạn không nên thay đổi mục tiêu theo kiểu phản ứng lại những khó khăn như thay đổi nhân sự hay không giữ đúng lịch trình. Khi cần thay đổi một mục tiêu, hãy chắc chắn bạn nhận được sự đồng tình từ nhóm của bạn, cấp trên và những nhóm liên quan trước khi bắt đầu.