Đúng là độc như miệng lưỡi thế gian

Bác Dân là bộ đội phục viên, đang là công nhân kỹ thuật trong xưởng cơ khí của Tổng công ty. Hôm đó, hệ thống máy trong xưởng có vấn đề, bác Dân được lãnh đạo Tổng công ty giao nhiệm vụ làm tăng ca để sửa chữa, công việc kéo dài đến 12h đêm mới hoàn tất. Sáng hôm sau, bác Dân gọi điện cho một đồng nghiệp trong tổ: “Cậu làm ơn xin phép lãnh đạo cho mình nghỉ buổi sáng nay, hôm qua lãnh đạo giao sửa máy đến nửa đêm, về nhà đã gần sáng, mình mệt quá”.

Đồng nghiệp gặp tổ trưởng báo cáo: “Anh Dân mệt, vì hôm qua lãnh đạo giao sửa máy đến nửa đêm, xin phép nghỉ làm sáng nay”.

Tổ trưởng báo cáo Quản đốc: “Anh Dân sáng nay xin nghỉ, nói rằng vì lãnh đạo giao việc sửa máy nên anh ấy mệt không đi làm được”.

Quản đốc báo cáo Đốc công: “Anh Dân sáng nay không đi làm, kêu mệt. Mà cũng phải thôi, lãnh đạo giao việc nhiều quá.”

Đốc công báo cáo Trưởng phòng Tổ chức: “Anh Dân sáng nay kêu mệt không đi làm, than phiền lãnh đạo ở Tổng công ty ta giao việc quá nhiều. Mà không hiểu các Tổng công ty khác có như vậy không nhỉ?”

Trưởng Phòng Tổ chức gặp Chủ tịch Công Đoàn: “Anh Dân đang bất bình vì Lãnh Đạo Tổng Công ty giao quá nhiều việc, không quan tâm đến công nhân như Lãnh Đạo ở các nơi khác, sáng nay anh Dân không đi làm nữa để tỏ thái độ phản đối”.

Chủ Tịch công đoàn gặp Bí Thư Đảng ủy: “Công nhân trong Tổng công ty ta đang rất bất bình với cách quản lý, điều hành của Lãnh đạo ở Tổng công ty ta khi so sánh với nhiều đơn vị khác, điển hình là việc anh Dân hôm nay đã đình công để tỏ thái độ phản đối.”

Bí thư Đảng ủy gọi Phó Tổng Giám đốc sang trao đổi: “Tôi xin phản ánh một hiện tượng đáng quan ngại đang diễn ra trong Tổng Công ty, anh Dân và các công nhân cho rằng năng lực điều hành của Lãnh đạo Tổng Công ty có vấn đề, trình độ quản lý yếu kém, đòi hỏi phải thay thế bộ máy Lãnh đạo. Một số công nhân muốn đi nơi khác làm việc, một số hôm nay đã đình công, cụ thể là trường hợp anh Dân”

Phó Tổng Giám đốc vội gặp Tổng giám đốc: “Báo cáo Anh! Đảng ủy, Công Đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ vừa phản ánh một sự việc hết sức nghiêm trọng. Đó là việc một nhóm công nhân do tên Dân cầm đầu đang kêu gọi đình công để lật đổ Lãnh đạo Tổng công ty. Chúng tuyên truyền khắp nơi rằng Bộ máy lãnh đạo hiện nay hoàn toàn không đủ năng lực và trình độ để điều hành Tổng Công ty trong thời kỳ đổi mới, kém xa các Tổng công ty khác. Tên Dân hôm nay đã tổ chức đình công.”

Tổng Giám đốc nghiến răng đập bàn: “Quân phản trắc, đồ ăn cháo đái bát, đuổi cổ nó ngay!”

Và bác Dân đã nhận quyết định buộc thôi việc một cách đầy thị phi vì lý do Tổng Công ty tinh giản biên chế….

Đauuuuu……..từ đáy trái tim ta buồn đauuuuu……..