Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa bằng pháp luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đối với các doanh nghiệp mà đối với toàn xã hội. Nó không những tác động tới sự phát triển của kinh tế nói riêng mà còn ảnh hưởng đến các mặt khác của đời sống xã hội. Điều này được thể hiện trên các phương diện sau:

Thứ nhất, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trước hết là bảo hộ tài sản hợp pháp của các chủ thể kinh doanh trên thương trường. Cũng giống như các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa là một loại loại tài sản rất có giá trị của chủ sở hữu nên bảo hộ nó là việc làm tất yếu – bảo vệ một trong những quyền có tính chất tự nhiên, cơ bản của con người.

Quảng bá thương hiệu
Chỉ khi có sự bảo hộ của pháp luật, doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư phát triển và quảng bá thương hiệu

Chỉ khi có được sự bảo hộ của pháp luật thì các chủ thể kinh doanh mới yên tâm đầu tư vào việc nâng cao uy tín của nhãn hiệu hàng hóa bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm mang nhãn hiệu. Bảo hộ thương hiệu giúp doanh nghiệp tạo lập và tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng hóa, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và tiếp tục phát triển tài sản nhãn hiệu của mình. Từ đó, thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng suất chất lượng và uy tín trên thương trường, qua đó gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung.

Xem: Lợi ích của nhãn hiệu hàng hóa đối với doanh nghiệp

Thứ hai, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa góp phần vào việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể kinh doanh. Điều này xuất phát từ nguyên tắc công bằng. Trong kinh doanh, lợi nhuận thu được luôn tỷ lệ thuận với những gì đã đầu tư. Một chủ thể đầu tư tiền bạc, công sức, thời gian vào việc xây dựng và phát triển uy tín của hàng hóa/dịch vụ gắn nhãn hiệu thì chủ thể kinh doanh khác không thể kiếm lợi bất chính từ sự đầu tư đó. Cạnh tranh lành mạnh đòi hỏi các chủ thể kinh doanh không được lợi dụng uy tín của đối thủ cạnh tranh. Đây là mục tiêu mà bất kỳ nhà nước nào cũng hướng tới khi điều tiết nền kinh tế vĩ mô.

Thứ ba, nó cũng góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Bởi vì nó sẽ tạo điều kiện để người tiêu dùng có quyền lựa chọn đúng những loại hàng hóa/dịch vụ mong đợi, trong khi chống lại những hành vi làm giả nhãn hiệu, sao chép, bắt chước nhãn hiệu hoặc tạo ra những nhãn hiệu tương tự có nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Bảo hộ nhãn hiệu là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng
Bảo hộ nhãn hiệu chính là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng

Thực tế, qua các cuộc điều tra, khảo sát, người ta rút ra nhận định rằng, yếu tố thương hiệu của sản phẩm hàng hóa có ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn của người tiêu dùng khi đứng trước nhiều loại sản phẩm cạnh tranh. Chẳng hạn, sau đây chúng ta có thể tham khảo kết quả điều tra khảo sát của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong số những người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh được phỏng vấn thì có 89% cho rằng thương hiệu (trong đó có nhãn hiệu) là yếu tố quyết định khi lựa chọn hàng hóa/dịch vụ. Khi nhãn hiệu hàng hóa không được bảo hộ một cách hiệu quả và tích cực, hàng giả nhãn hiệu, hàng nhái tràn lan sẽ dẫn người tiêu dùng đến những địa chỉ sai lầm và từ đó chính quyền lợi của họ bị ảnh hưởng.

Thứ tư, pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài. Khi tìm hiểu cơ hội đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến việc tài sản của họ khi đầu tư vào một nước có được pháp luật bảo hộ hay không, đặc biệt là các tài sản trí tuệ, trong đó có nhãn hiệu hàng hóa. Nếu đứng trước thực trạng thương hiệu không được bảo hộ hoặc bảo hộ kém hiệu quả, họ luôn dự kiến được khả năng sản phẩm của mình sẽ bị sao chép, làm giả hoặc sẽ có rất nhiều thương hiệu tương tự ăn theo được bán với giá rẻ thì nhiều khả năng là họ sẽ lựa chọn một quốc gia khác nơi mà hệ thống pháp luật được thực thi hiệu quả hơn.

Ngày nay, mối quan hệ giữa thương mại và sở hữu trí tuệ ngày càng không thể tách rời đã làm cho hầu hết các quốc gia hiểu được rằng sự sống còn của nền kinh tế thế giới đòi hỏi sự thừa nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, trong đó có nhãn hiệu hàng hóa. Xét trong bối cảnh quan hệ toàn cầu thì việc bảo hộ nhãn hiệu là một chiến lược đúng đắn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Đặc biệt, với thực trạng các vi phạm và tranh chấp quốc tế liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa ngày càng tăng, đây không còn là vấn đề quốc gia nữa. Sự hoà hợp quốc tế của các hệ thống pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa ngày càng trở nên quan trọng.

Xuất phát từ vai trò quan trọng nêu trên, nên pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa tại hầu hết các quốc gia ngày càng được củng cố và không ngừng hoàn thiện nhằm bảo hộ các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể hưởng quyền đồng thời bảo sự cân bằng với lợi ích của các chủ thể khác và toàn xã hội.

Xem thêm: Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu