Xem xét cách bạn sử dụng thời gian

Những bài viết trước tôi đã đề cập đến việc dùng mục tiêu làm kim chi nam hướng dẫn việc sử dụng thời gian của bạn. Thật khó làm điều đó nếu bạn không nghĩ đến cách bạn đang sử dụng thời gian của mình. Việc kiểm soát thời gian sẽ dễ hơn nhiều nếu bạn hiểu được hiện tại bạn đang sử dụng nó như thế nào. Điều này cũng giống như với ngân sách gia đình bạn, bạn không thể lập kế hoạch và kiểm soát việc chi tiêu trong tương lai nếu bạn không hiểu được thói quen chi tiêu của mình.

Hiện bạn đang dùng bao nhiêu thời gian cho những công việc giấy tờ? Hội họp? Nghe điện thoại? Di chuyển? Truy cập mạng? Nếu bạn có một bức tranh chính xác về cách sử dụng thời gian của mình, bạn sẽ biết mình lãng phí thời gian vào những việc nào và tìm cách để sử dụng thời gian hiệu quà hơn.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai một nhật ký công tác – công cụ chủ yếu để xác định xem bạn đang sử dụng thời gian của mình như thê nào. Đây sẽ là một công việc tẻ nhạt nếu nó không làm bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian. Sau khi thực hiện một phần công việc ghi chép này, bạn có thể nói: “Chẳng có gì ngạc nhiên về việc tôi chưa bao giờ có thời gian cho công việc quan trọng vì tôi đã lãng phí nó quá nhiều”.

Nội dung chính bao gồm: